அவியா காவலர்

இன்றைக்கு அவன் வராமல் இருப்பது நல்லது என்பது அவள் எண்ணம். இன்றைக்கு பாருங்கள் ஊரே விழித்திருக்கிறது. தினை விளைந்து நிறைத்துப் பரந்த மலை நாட்டின் நிலங்களில் இன்று அறுவடை.

இரவும் பணியைத் தொடர்ந்து விடியும் முன் முடித்திருக்கப் பார்ப்பார்கள். ஏனெனில் அறுவடை முடிந்த நாள் தொடங்கி, சில தினங்கள் கொண்டாட்டங்களால் நிறைந்திருக்கும் ஊர். அதற்காக கொளுத்தப்பட்ட பந்தங்களின் ஒளி நிறைத்து ஊரில் இருளை அண்டவிடாது. களத்தில் அறுப்போர் களைப்புக்கு தணிப்பாக இசைப்படும் தொண்டகச் சிறுபறையானது, யாமத்தில் கண்ணயர்ந்து உறங்கி விழும் காவலரையும் இன்று உறங்க விடாது.

இத்தனை நாட்கள் போல் அல்ல, இன்று அந்த சமயம் அவன் வருவதில் சிரமம் இருக்கும். அவனிடம் இதைச் சொல்ல ஏது வழி?

அம்ம வாழி தோழி; இன்று அவர்
வாரார் ஆயினோ நன்றே சாரல்
சிறுதினை விளைந்த வியன்கண் இரும்புனத்து
இரவு அரிவாரின் தொண்டகச் சிறுபறை
பானாள் யாமத்தும் கறங்கும்
யாமம் காவலர் அவியா மாறே

  • குறுந்தொகை, பாடல் 375
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s