இந்த ஓலம்

இன்றைக்கு நான் சுமைதூக்கியாவது
என் பால்யத்தின் ஒரு நாளை மீட்டெடுக்கிறது
அதன் அச்சங்களை எளிமைப்படுத்தலாம்
உங்களுக்கான உணவில் வெறொரு கையை
பிச்சையாக இல்லாதபோது எப்படி ஏற்பீர்கள்?
இதோ எதையோ பறிகொடுத்தவனின் ஓலம்
எனக்குள் எந்த உணர்வையும் கிளர்த்தாதது
உங்களுக்கு அதிசயமாக இருக்கலாம்
இது என் சகாவினுடைய ஓலம்
ஒரு நாள் என்னிலிருந்து வெளிப்பட்டதே
நாளைக்கு மீண்டும்
என்னுடையதாக இருக்கலாம்
இந்த ஓலம்

டிசம்பர் 2015

***

நட்சத்திரங்கள்

இந்த நட்சத்திரங்களை என்ன செய்வது
இவை மின்னுவது எதன்பொருட்டு?
எண்ணக் குறையாதவை என்பதை
வரையறையாக எப்படி ஏற்கலாம்
கண்களை திறந்து வியக்கிறேன்
தரைக்கு வந்த நட்சத்திரங்கள்
நீங்கள் எதையேனும் அதிசயமாக்கினால்
சத்தியமாய் அதை இழந்திருக்கிறீர்கள்
அல்லது
என் அறிவீனத்துக்குட்பட்டு
நீங்கள் விலக்கி வைக்கப்பட்டு
அந்த நட்சத்திரங்கள்
என்னை பார்த்து எதையோ
சொல்லிச் சிரிக்கின்றன

பிப்ரவரி 2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s