கவிதையை அந்நியமாக்கல்

கவிதையை செம்மையாக்கம் செய்வதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள்? இணையத்தில் புழங்கும் சங்கக் கவிதைகள் அத்தனையும், செம்மையாக்கம் என்கிற பெயரில் அந்நியமாக்குவதாக எனக்கு தோன்றுகிறது. எத்தனையோ நூற்றாண்டுகளை கடந்து வந்திருக்கும் கவிதைகளில் கைவைக்க, எளிமைப்படுத்த அல்லது நோக்கம் தரப்படுத்தல் என்பதாக தெரிகிறது, அதற்கு நமக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறது?

//எல்லை சேறலின் இருள்பெரிது பட்டன்று
பல்லோர் துஞ்சும் பானாள் கங்குல்
யாங்குவந் தனையோ ஓங்கல் வெற்ப//

என்கிற வரிகள் படிக்க நன்றாகத்தான் இருக்கிறது. ஆனால், தற்செயலாக ஊ.வே.சா அவர்களின் பதிப்போடு இதை ஒப்பிட்டபோது மேற்காணும் மாற்றங்களை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. கவிதையை இந்த மண்ணின் மக்களுடைய மனதில் இருந்து அந்நியமாக்குகிற செயலாக தோன்றுகிறது.

வெறுமனே உச்சரிப்பில் மட்டும் சிறிது மாற்றம் உண்டாவதாக தோன்றினாலும், உச்சரிப்பு ஒரு கவிதையை எப்படி மாற்றிவிடக்கூடும் என்பது நமக்கு தெரியாதா?

இப்படியான செம்மை’யாக்கல் மக்கள் மொழியினை கவிதைகளில் கழித்துக் கட்டுவதாகவே இருக்கிறது.

பெயல்கண் மறைத்தலின் விசும்புகா ணலையே
நீர்பரந் தொழுகலி னிலங்கா ணலையே
எல்லை சேறலி னிருள்பெரிது பட்டன்று
பல்லோர் துஞ்சும் பானாட் கங்குல்
யாங்குவந் தனையோ வோங்கல் வெற்ப
வேங்கை கமழுமெஞ் சிறுகுடி
யாங்கறிந் தனையோ நோகோ யானே

  • கபிலர், குறுந்தொகை 355

பெய்கிற மழை மறைப்பதால் வானம் தெரியவில்லை
நீர்பரந்து ஒழுகுவதால் நிலமே தெரியவில்லை
கதிரவன் சென்றதும் இருள் பெரிதுபட்டது
பலரும் தூங்கும் இந்த நள்ளிரவிலும்
எப்படி வந்தாயோ? மலையகத்தவனே?
வேங்கை மணக்கிற எங்கள் சிறிய குடியை
எப்படி அறிந்தாய், நோகிறேன் நான்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s