நான் ஏன் எழுதுகிறேன்

எதையாவது எழுதியபடி இருக்கிறேன்
அது ஏனோ அம்மையின் மடியில்
கிடந்து குழறுவதன் தொடர்ச்சியாய்
இருக்கும் பிரயத்தனம் கொண்டிருக்கிறது
அப்படியே பேசவும் செய்கிறேன்
வார்த்தைகள் அர்த்தம் சேர்க்கின்றன
அவற்றை அடுக்கி அர்த்தம் தாண்டி
ஆதி குழறலுக்கு செல்லும் போதெல்லாம்
உங்களுக்கு சிரிப்பு வரலாம்
அதில் பொருள்காண மேதைமையை
உங்களிடம் எதிர்பார்க்கவில்லை
அதை தாண்டும் பக்குவத்தையும்
ஆனால், எனக்கு சொல்ல ஏதாவது
இருந்தபடியே இருக்கும்

கதைகளில் வாழுங்கள்
உங்களுக்கு நூறு வாழ்வு
ஆயிரம் பேர் நீங்கள்
என் அத்தனை காதல்களில்
ஒன்றில்கூட உங்களால்
பங்கெடுக்க இயலாது
அல்லது உங்களது காதல்
ஏனோ சுவற்றை தாண்டுவதில்லை
அல்லது திரைகளின் வெளிச்சம்

பிம்பங்களில் நான் இருப்பதில்லை
என்னைச்சுற்றி எதுவும் இல்லை
அம்புகள் விழப்போகும் வெட்டவெளியில்
கண்டடைய எனக்கு நிறைய உண்டு

அவைகளும் என் கதைகள்
அவற்றின் வலிகளை உங்களால்
ஏனோ புரிந்துகொள்ள முடியாது

ஆனால், சொல்லியாக வேண்டும்
கேட்கும்படியாக சொல்ல வேண்டும்
என்றைக்குமாக இயலாதென்றாலும்
இன்றைக்காக மட்டுமாவது சொல்ல
எதையாவது எழுதியபடி இருக்கிறேன்.

14 ஆகஸ்ட், 2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s