ஸ்ருதி – பதம் 01

ஆமாம். கொஞ்சமேனும் அந்த காதலை எழுதிவிட முயல்கிறேன்.
ஒரு இசைக்கருவியாக இல்லாது
ஸ்ருதிக் கருவியாகவே விரும்புவேன்
அதன் நிதானத்தை ரசிக்கிறேன்
ஆற்றலை மீறவிடாத சக்தியை
பிறழ்வுகளை பிடியில் வைப்பதை
அதீத முக்கியத்துவத்தோடு ஒரு
மூலையில் அமரும் அடக்கத்தை
என்னவென்று சொல்லலாம்?
அக்காளே மீரா,
என்னவென்று சொல்லலாம் மனதை
இது வேண்டுவதன் புனிதம் யாரறிவர்?
ஒரு சொல்லில் புதையும் அன்புதானே
இந்த காவியங்கள் கொண்டதும்
பிறப்புக்குள்ளாகவே மீட்டு பிறப்பிக்கும்
அவன் கருனையை மெச்சுவதா
அல்லது
இப்படி ஒரு சொல்லும் இன்றி
வதைப்பதை நொந்து கொள்வதா?
இக்காதலின் புனிதம் அறியாமல்
எல்லோரும் கொச்சைப்படுத்தட்டும்
என்னை ஒரு கேள்வியும் அற்று
ஒதுக்கி வைக்கட்டும்
நான் மாற்றிக்கொள்ளும்படி
தவறென்று ஏதும் இல்லை
இக்காதல் அவர்களுக்கு புரியாது
நான் கண்டடைவதன் தெய்வீகம்
அவர்களின் எந்த வரையறையும்
கொள்ளாதது.
– நாகபிரகாஷ்.
24-பிப்ரவரி-2016
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s