ஸ்ருதி – பதம் 02

எத்திசையில் அவள்? நாடோடி, கடலோடி பல நிலங்களில் தேடியும் என் கண்களில் சிக்கிவிடவில்லை. ஆனால், ஒருத்தி அவள் உள்ள திசையறிவாள்.

buzzfeed_header_o-1ஓவியம்.

இனி கன்றுக்கிரங்க அவளில்லை
கோதை,
நான் நற்செல்வனும் தான் அல்லேன்
நீதான் இன்னும் உறங்குதியோ?
ஒற்றை சொல்லெடுத்தேனும் சொல்லேன்
இன்றும் நான் நீங்காதிருப்பேன்
அவள் உன்னை சொல்லித் தடுத்தாளோ?
எங்கெல்லாமோ தேடித் தவித்தேன்
காலே கடுத்துத் தேய நாடெல்லாம் தெருவளந்தேன்
அவன் பேர் எண்ணியும் சொன்னதில்லை
அவள் பேர் நொடிக்காயிரம் சொல்லித் திரிந்தேன்
நகம் படாமல் துழாய் பறிக்கிற
லாவகத்தோடு, அவள் நினைவை
என்னிலிருந்து பறித்தேனும் விடு
இன்றும் மணிக்கதவம் நீங்காதிருப்பேன்
நான்,
சிறுதுயில் கொண்டே நாளாகிறது
பனித்தலை வீழ நடுங்கி நிற்கிறேன்
இன்றேனும்,
அவள் திசையறியத் தாயேன்.

– நாகபிரகாஷ்.
09-பிப்ரவரி-2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s