ஸ்ருதி – பதம் 03

அவளுக்கு பயமே இல்லை. என்ன தான் செய்துவிடுவாய் என்கிறாள். இந்த நள்ளிரவிலும் இதைத்தான் விட்டுவிட இயல்வதில்லை.

ello-xhdpi-6b262ce3

நூறு நூறு
வருடங்கள் ஆகியும்
இன்னும் உனக்கென
என்னை வேண்டி
இரு… க்கிறாயா
என்கிறாய்!
தொலையேன் என்றால்
எதையென்று தொலைப்பது?
திசையறியா தேசம் ஒன்றில்
உன்னை பார்த்த நினைவிருக்கிறது
நிஷ்களங்க தாரிணியாக இருந்தாய்
எழுதி வைத்த காதல் கடிதத்தை
இனி முதலில் பார்க்கிற
நிஷ்களங்க தாரிணிக்கே நான்
கொடுப்பேன் என்று சொன்னால்
நீ
வந்தே
தான்
ஆக வேண்டும்

– நாகபிரகாஷ்
10-பிப்ரவரி-2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s