கல் விளக்குகளில் தூண்டப்பட்ட தீ

'சவுட்டி இறுக்கி ஊருக்கு வெளியே ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட'வர்களின் வலிகளையும் கொண்டாட்டங்களையும், திண்டாட்டங்களையும் பதிவுசெய்யும் கவிதைகளாக மட்டுமில்லாது மனதுக்கு நெருக்கமாகி, பிரச்சாரமோ அல்லது மேம்போக்கு அரசியல்கூத்தாகவோ இல்லாத கவிதைகள் இந்த 'கல்விளக்குகள்' என்னும் என்.டி.ராஜ்குமாரின் தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகளின் தொகுப்பில் உள்ளவை. 'பிரம்மத்திற்குள் மறைந்திருந்தோ ஒரு சாரருக்கு மாத்திரம் தெரிந்த மொழிக்குள் ஒளிந்திருந்தோ கதைகள் பேசாமல் கோழைவாயோடு வெற்றிலைக் குதப்பிக் கொண்டே பறட்டைத்தலையோடு திரியும் தங்கச்சாமியின் உடலில் புகுந்து திங்கு திங்கென்று ஆடிக் கொண்டே எல்லோருக்கும் தெரிந்த மொழியில் குறிகள் … Continue reading கல் விளக்குகளில் தூண்டப்பட்ட தீ

Advertisements