இந்த ஓலம்

இன்றைக்கு நான் சுமைதூக்கியாவது என் பால்யத்தின் ஒரு நாளை மீட்டெடுக்கிறது அதன் அச்சங்களை எளிமைப்படுத்தலாம் உங்களுக்கான உணவில் வெறொரு கையை பிச்சையாக இல்லாதபோது எப்படி ஏற்பீர்கள்? இதோ எதையோ பறிகொடுத்தவனின் ஓலம் எனக்குள் எந்த உணர்வையும் கிளர்த்தாதது உங்களுக்கு அதிசயமாக இருக்கலாம் இது என் சகாவினுடைய ஓலம் ஒரு நாள் என்னிலிருந்து வெளிப்பட்டதே நாளைக்கு மீண்டும் என்னுடையதாக இருக்கலாம் இந்த ஓலம் டிசம்பர் 2015 *** நட்சத்திரங்கள் இந்த நட்சத்திரங்களை என்ன செய்வது இவை மின்னுவது எதன்பொருட்டு? … Continue reading இந்த ஓலம்

Advertisements