தெற்கின் இரு கவிதைகள்

கொஞ்சம் நாம் நனையவே இன்றைக்கு பெய்யும் மழை, இது தெற்கின் மழையென அறிவாயா? ஓடாதே, நில் நாம் நனைவோம் எல்லா மழைகளும் நனைவதற்கல்லா எல்லா மழைகளும் நினைவிலும் நிற்பதில்லை ஓர் அளவுக்கு எல்லா மழைகளும் குழந்தைகளுக்கே சந்தோஷமளிக்கின்றன நான் கொண்டாடிய முதல் மழை வெயிலோடுகூடியதும் காணவே இதுவரை எவருக்கும் வாய்த்திருக்காத காகங்களின் கல்யாணத்தோடு சேர்ந்ததும் என்று அறிவாயா? எனில், கடல்கடந்து ஏதேனும் தென்திசை தீவு ஒன்றிலாக இருக்கும் நீ கொண்டாடியது ஆலங்கட்டி மழையா? எவருக்கோ எங்கோ பணமழையும், … Continue reading தெற்கின் இரு கவிதைகள்

Advertisements